Sportvrienden,

Bijgaand treft u de voorlopige agenda aan van de Algemene Ledenvergadering najaar 2019 op 17 december aanstaande.

De vergaderdatum is dit jaar extreem laat, omdat de Duivensportbond haar ledenraad naar 21 december heeft verschoven.
 
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.