Beste verenigingssecretarissen en sportvrienden,

Allereerst wenst het bestuur u een voorspoedig en gezond 2021 toe, waarin we hopelijk op een sportieve manier met elkaar in de nieuw gevormde kringen om de prijzen kunnen strijden. Ondanks dat we niet weten hoe de nabije toekomst eruit gaat zien, moeten toch alle voorbereidingen getroffen worden voor een vlekkeloze start van het vliegseizoen.

Onderstaand treft u diverse documenten aan waarbij m.n. de secretarissen een belangrijke taak hebben m.b.t. het invullen en retourneren van de gevraagde gegevens voor de in de documenten genoemde datums.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU