Sportvrienden, 

Hierbij ontvangt u het concept vliegprogramma 2022 afdeling 8. Dit vliegprogramma wordt behandeld op de algemeneledenvergadering van 22 november aanstaande. Eventuele wijzigingsvoorstellen dienen uiterlijk 20 oktober ingediend te worden bij de secretaris van de afdeling. 

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU