Sportvrienden,
 
Namens het bestuur van Regio Zuid 3 van de GOU heb ik het genoegen U uit te nodigen voor een ledenvergadering van Regio Zuid 3 van de GOU.

Deze vergadering wordt gehouden in het lokaal van PV de Postduif, Verhuizensestraat 8a te Ingen. 

Datum en tijd: maandag 9 november 2015, aanvang 20:00 uur.

Hierbij de definitieve stukken:
Agenda met voorstellen.
Geloofsbrief.
Notulen vergadering 9-3-2015.

Met vriendelijke groeten,

K. van Esseveld,
Secretaris Regio Zuid 3.