Definitieve agenda vergadering Regio Zuid 3 GOU 18-11-2014

Sportvrienden,

In de bijlag (zie hieronder) de definitieve agenda voor de a.s. najaarsvergadering van dinsdag 18 november 2014 aanvang 20:00 uur.
 
9. Vliegprogramma 2015 :
Op de afdelingsvergadering is aangenomen om de midfond oostelijker te gaan vliegen.
Moeten de Regio’s op de Vitesse, jong en natoer  hierop inspelen door deze ook oostelijker te vervliegen?
We zullen het volgende concept indienen bij Regio Zuid 4 en tot een compromis zien te komen.
T14 : Meer ; V15 St.Job ; V16 Duffel ; V17 Asse Zellik ; V18 Feluy ; V21 Quievrain ; V23 Chimay ; V25 Quievrain ; V27 St.Quentin.
J30-N30 : St. Job ; J31-N31 Duffel ; J32-N32 Asse Zellik ; J33-N33 Feluy ; N34 Duffel ; N35 Asse Zellik ; N36 Feluy ; N37 Quievrain.
Wij zullen dit programma op de Regio vergadering voorstellen aan de verenigingen, vrij mandaat vragen en dan naar Regio Zuid 4 gaan met ons voorstel.

Met vriendelijke groeten,

K. van Esseveld,
Secretaris Regio Zuid 3.

Regio 3: Bestellen bescheiden 2015

Sportvrienden,

Hierbij het bestelformulier voor de te bestellen bescheiden voor 2015.

Vriendelijk verzoek wij u dit op de a.s. vergadering van dinsdag 18 november 2014 in te leveren.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

K. van Esseveld,
Secretaris Regio Zuid 3.

Feestmiddag Regio Zuid 3 op 8 november 2014

Sportvrienden,

De feestmiddag/avond vindt plaats op zaterdag 8 november 2014 in Zalencentrum "De Bongerd" aan de Flessestraat te Heteren. Aanvang 16.00 uur. Einde ca. 21.00 uur.

Met vriendelijke groeten,

K. van Esseveld,
Secretaris Regio Zuid 3.